Velkommen til
Rosenbækken Havekoloni


Haveforeningen Rosenbækken blev stiftet i 1937 under navnet Rosenbækken og anlagt på det område, hvor det nærliggende sukkerkogeri gennem årerne havde deponeret affaldsjord fra rensning af sukkerroerne. Desuden på et område med opfyld af overskudsjord fra sygehusbyggeriet.
Allerede i august 1937 blev der udlagt 80 nye haver og i september samme år, besluttedes det at bygge et marketenderi.


Den første bestyrelse bestod af fem medlemmer samt 2 suppleanter og to revisorer, en struktur der er bevaret den dag i dag, dog er der 7 bestyrelsesmedlemmer. Den første formand var væver Knud Hansen.
De første mange år måtte man hente vand fra brønde med håndpumper opsat forskellige steder i området, men i 1948 blev man tilsluttet den kommunale vandforsyning.


I forbindelse med anlægningen af Kløvermosevej og forlængelsen af Falen blev en del haver nedlagt. Nye haver kom dog til, senest i 1957 med udlægningen af nye haver vest for skolehaverne samtidig med. Ved denne lejlighed fik alle haver nye havenumre, og de er ikke ændret siden.
I 2010 blev der udlagt hovedkabler til el, således at der nu er mulighed for at tilkoble de enkelte haver efter ønske. Foreningen blev kloakeret og der blev lagt helårsvand ind i haverne i 2021. Det er Odense kommunes mål at alle haver skal være tilkoblet kloak og vand senest november 2023.
HF Rosenbækken består i dag af 178 haver. Foreningen er medlem af Odense Havelodselskab og kolonihaveforbundet.