Velkommen til HF Rosenbækkens hjemmeside

Værd at vide om HF Rosenbækken og foreningens historie

28-November-2022

28-November-2022

Generalforsamling

Vi holder generalforsamling søndag d. 19. februar 2023 kl. 10.00, så afsæt allerede nu datoen.

27-November-2022

Måleraflæsning

Husk måleraflæsning senest 1. december 2022

10-November-2022

Kloakering af kolonihavehuse og havehandel i vintersæson 2022/23

Handler med kolonihavehuse og kloakering.
Bestyrelsen har ved de seneste hushandler oplevet udfordringer, da havelodderne ikke var tilsluttet det offentlige kloaksystem men havde køkken /bad. Husene er dermed ulovlig. Handlerne kan ikke gennemføres med ulovlige kolonihaver.

103 havelodder er ikke tilsluttet kloaksystemet – er du blandt dem.
Hvis havehuset udleder spildevand SKAL det være tilsluttet det offentlige kloaksystem. Bestyrelsen fik i oktober tilbagemelding fra Odense Kommune om hvor mange, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Der er foruroligende mange der ikke er tilsluttet – i alt 103 havelodder. De resterende er enten færdigmeldte, er ved at blive sagsbehandlet.

Er du blandt de 103?
Bestyrelsen er bekendt med at flere havelejere er af den opfattelse, at de ER tilsluttet, da en kloakmester har udført arbejdet, lavet tegninger mm.

MEN du/I er ikke tilsluttet, før Odense Kommune har sendt en FÆRDIGMELDING AF TILSLUTNING AF KOLONIHAVE TIL KLOAK. Færdigmeldingen sendes til den persons E-BOKS, i hvis navn der søgt om TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL KLOAKSYSTEM I KOLONIHAVE.

Har du/ I som havelejer ikke har modtaget en færdigmelding men alligevel bruger / er tilsluttet kloaksystemet, er dit havehus ulovlig og usælgelig.

Står du i denne situation, så kontakt kloakmesteren og få ham til snarest at indsende papirerne til Odense Kommune (hensc@odense.dk). Det er KUN en kloakmester der kan gøre dette arbejde.


Har du spildevand som udledes ulovligt?
Udleder du spildevand fra kolonihavehus og ikke er tilsluttet kloaknettet, skal du snarest kontakte en kloakmester, hvis du agter at fortsætte med at udlede spildevand. Vær opmærksom på en samletank ikke mere er lovlig til opsamling af spildevand.

Skal du i gang med kloakering, kan du finde de formularer som kloakmesteren skal bruge på Rosenbækkens hjemmeside (Link nederst på forsiden).

Handler med kolonihavehuse indstilles for resten af vintersæsonen.
På grund af de mange huse der er ulovlige / usælgelige, har bestyrelsen måtte træffe en træls beslutning: Al handel med kolonihavehuse i resten af vintersæsonen indstilles.

Vurdering af kolonihavehuse samt handler starter op igen 1. april 2023, når den nye havesæson begynder.
Dødsboer kan vurderes til skifteretten i hele perioden.

Politianmeldelse.
Ulovlige spildevandsforhold skal lovliggøres, hvilket også er beskrevet i Lokalplanen for Rosenbækken. Bliver Odense Kommune bekendt med at et kolonihavehus ikke overholder miljøloven kan det medføre en politianmeldelse.

25-Oktober-2022

Download dokumentet under denne sektion.

Fejl og mangler ved 1. års gennemgang af kloakering 28.10.2022

Containere

Der vil i løbet af august/september måned blive opstillet plastcontainere på vores containerpladser. Alle opfordres til at sortere plasten fra og komme det i de tilhørende containere, ligesom vi gør med metal, pap, mad og glas.

07-Oktober-2022

ulovlig parkering på vendepladser og gange

Dagsordenspunkt fra bestyrelsesmøde den 5. oktober:
Der parkeres ulovligt på vendepladser og havegange. Det generer andre samt ikke mindst kan det forhindre at redningskøretøjer kan komme frem. Derfor skal de medlemmer, der parkerer deres biler hvor det bedst passer dem, HOLDE OP MED DETTE ØJEBLIKKELIG.
Bestyrelsen vælger Ole og Thy til at holde øje med ulovlige parkerede biler. Haveejerne vil blive kontaktet og bedt om at fjerne deres biler. Hvis du som nabo er generet af ulovlig parkerede biler, så tag et foto af bilen og send det til bestyrelsen på mail: Rosenbaekken@gmail.dk. Så har vi dokumentation for den ulovlige parkering.
Vi vil gerne gøre opmærksom på at ulovlig parkering er strid med Lokalplanen, Vedtægterne og Ordensreglerne. Bestyrelsen kan i sidste ende blive nødt til at ophæve lejekontrakten med de medlemmer, som ikke vil indordne sig under de regler som fællesskabet har vedtaget.

01-Oktober-2022

22-Juli-2022

Vedrørende kloakering

Husk at melde til formanden, hvis I ikke vil have tilsluttet kloak og vand på haveloddet. Dette skal gøres inden d. 25/7-22, da Odense Kommune skal have besked. Formanden kan kontaktes på tlf: 60536023 eller email: rosenbaekken@gmail.com

01-Maj-2022

Hjertestarter i HF Rosenbækken

Casper have nr. 109 har stået for indsamling til en hjertestarter i HF Rosenbækken. Der var 7 haver der d. 24 april gik en rute for at samle penge ind til hjerteforeningen, hvis formål er at opsætte flere hjertestartere i Danmark. Derudover har flere medlemmer samt 1 firma doneret penge til hjerteforeningen. Indsamlingen og donationer har medført at vi får opsat en hjertestarter i HF Rosenbækken ganske gratis. Tusind tak til indsamlere, donationer og ikke mindst tak til Casper have nr. 109 for at have startet indsamlingen. Nærmere information om hjertestarteren følger

27-April-2022

Grønne poser

Mangler du grønne poser til madaffald?
Bestyrelsen har fået nogle fra Renovationen. Poser kan afhentes på kontoret i åbningstiden tirsdage i lige uger mellem kl. 18 og 19

20-April-2022

22-Februar-2022

28-Januar-2022

Vejledning til medlemmerne i HF Rosenbækken vedrørende drifts og vedligehold for målerbrønde, sendt fra Odense Kommune.

12-Oktober-2021

Kontakt til Kloakmestre

Hvis man ikke har fået skrevet sig på listen til tilbud om tilslutning af kloakering samt vand, eller har spørgsmål angående tilbud, kan man kontakte kloakmestrene på nedenstående tlf + mail:

Kloak eksperten
tlf: 21976464
mail: mail@kloakeksperten.dk

M.J. Eriksen
tlf: 52212618
mail: bbl@mje.dk

Sydfyns kloak
tlf: 61281653
mail: mail@sydfynskloak.dk

02-August-2021

Dokument til udfyldning og udprintning

Tømningskalender østsiden 2022/2023

Tømningskalender vestsiden 2022/2023

Skidtrunder 2022

Opfølgning på hække lørdag d. 26. marts.
Skidtrunde 2. juli
Skidtrunde 1. oktober

Renovation

HF Rosenbækken sorterer affald som resten af kommunen. Der er opsat containere til pap/papir, glas/dåser, restaffald samt madaffald.
Containerne står på P-pladserne på øst og vestsiden og er tilgængelige hele året.

I månederne juni, juli og august bliver restaffalds containerne tømt hver mandag, og resten af sommerperioden hver anden mandag.

Vi har haveaffalds-containere som kan benyttes af alle i havforeningen, de står henholdsvis på P-pladsen på vestsiden samt overfor toiletbygningen på østsiden. Containerne tømmes efter behov om tirsdagen.Vand priser

Aconto vand 2022 er der indbetalt 1280,00 kr pr have, svarende til 22 1/2 m3.
Vand koster 53,28 m3.

Toiletter

Toiletterne og udslagskummerne er åbne i hele sommerperioden. De bliver gjort rent af et firma, dog er det op til den enkelte at holde det pænt efter brug.

Toiletterne bliver låst af i vinterperioden for at undgå frostskader, dog holdes udslagskummen åben.

Sommerperioden starter samtidig med sommertid start og vinterperioden med vintertiden start.

Aktiviteter 2022

Foreløbige aktiviteter i 2022

Dyreskue 17-19 juni
Tinderbox 23-25 juni
Arbejdsdag og skidtrunde 2. juli
Grøn koncert 29. juli
Arbejdsdag og skidtrunde 1. oktober

De 4 arbejdsdage 2022 er:

Lørdag den 26. marts

Lørdag den 23. april

Lørdag den 2. juli

Lørdag den 1. oktober

Del siden