Fælleshuset i Rosenbækken Havekoloni

Brugen af huset skal finansieres  ved at opkræve mindre beløb ved leje og arrangementer og ved at søge  beløb til

arrangementer via fonde. Der vil  blive opkrævet udgifter i forhold til  forbrugsafgifter, rengøring mm. Vedligehold af fælleshuset vil være medlemmernes opgave. Et udvalg skal stå for driften og planlægningen af vedligeholdelse af fælleshuset. Vi har andre velfungerende udvalg, der frivilligt hjælper med forskellige opgaver. Efter aftale med vores samarbejdspartnere står  Rosenbækken Havekoloni for ansøgning af fonde,opførelse af fælleshus samt driften af fælleshuset efterfølgende. Vi ønsker at keep it simple. Derfor arbejder vi mod, at mange arrangementer kan komme så mange medlemmer som muligt til gode. 

Fælleshuset skal bruges af:

Rosenbækken havekoloni, Roerskov havekoloni, HF Enghaven, HF Haugstedsminde, fælleshaven Rubra samt skolehaverne i Falen.


Vi har alle mange ideer og planer med fælleshuset blandt andet:
-Generalforsamlinger
-Fællesspisninger
-Foredrag og oplæg
-Bankospil
-Strikke aftener
-Spille aftener
-Møder heriblandt forældre møder fra skolehaven
-Senior møder fra skolehaven
-Fællesmøder i haveforeningen


FANTASIEN SÆTTER INGEN GRÆNSER

Vi er i alt mere end 1000 mennesker i den primære gruppe, der kan få glæde af fælleshuset.

Projektets målgruppe er desuden andre borgere i området, der kan benytte huset til deres formål. 

Vi er meget interesserede i at indgå i nye samarbejder, men har indtil nu samlet de største foreninger i nabolaget.De potentielle brugere er en blandet forsamling af mange forskellige mennesker fra alle sociale, etniske og økonomiske lag af samfundet. Her er børnefamilier og seniorer med rollator. Her er studerende og erhvervsaktive. Her er danskere og danskere med anden etnisk baggrund.

Vi deler en interesse for havebrug, naturoplevelser og udeliv, og vi deler den gerne med flere ved at dyrke haver enten med afgrøder, blomster eller til samvær, leg og latter. Vi deler også et ønske om øget samvær og mere fællesskab.

Det er kun muligt at låne fælleshuset til arrangementer der har relation til fællesskabet i foreningerne. Det kan ikke lejes til privat arrangement.